Приятелства, срещи и участие: това е „Заедно за ЕС“ за Антон

Реших да се включа в платформата „Заедно за ЕС“, защото тя създава нови граждани, които израстват чрез участието си в дейностите на институцията – не по йерархичен начин, а като общност; общност, в която понятието за представителство е свързано с участието и ангажираността, а не с пряката демокрация.

Участието ми в „Заедно за ЕС“ означаваше човешки ценности: приятелства, срещи, мрежа, възможност за активност, поемане на личен ангажимент за самия мен и за другите не като самоцел, а с конкретна обратна връзка от институциите. Свободата е участие.

По време на Срещата на европейската младеж 2021 г. (EYE 2021) участвах в работна група по правата на човека и имах възможност да изразя вижданията си в седалището на Европейския парламент; благодарение на бюрата за връзка на ЕП в държавите членки заедно с други младежи можах да посетя училища и да проведа курс за европейско гражданско образование за по-малките.

Свободата е участие.

Свободата е участие.