Together.eu for democracy Together for Democracy

„Заедно за ЕС“ е общност от хора, които вярват в демокрацията и искат да ѝ дадат истински смисъл с активното си участие на следващите европейски избори. Общността свързва хора от цяла Европа и им дава възможност да се срещат, да споделят знания и да придобиват нови умения, като същевременно насърчават другите да гласуват през 2024 г. Регистрирайте се тук, за да участвате — колкото повече хора гласуват, толкова по-силна става нашата демокрация!

Намерете събития, които се случват близо до вас.

Вижте последните събития, организирани от Европейския парламент, които се провеждат онлайн и в цяла Европа

Истории