Вижте какво правят нашите партньори и участвайте

Европейският парламент не работи сам по въпросите, които Ви вълнуват. Организации от цяла Европа играят важна роля, за да гарантират, че гласът на гражданите е чут и че техните възгледи се защитават. Искате ли да научите повече за тяхната работа? Искате ли да се свържете с тях, да присъствате на някое от техните събития или да обедините усилията си с тях за дадена кампания? Открийте ги тук.

Твоята организация би ли желала да стане партньор в сферата на комуникацията?

Свържете се