Лиам е убеден, че целите могат да бъдат постигнати в общност.

За мен Европа означава, че цели, които за отделния човек изглеждат непостижими, могат да бъдат постигнати в общност.

„За мен Европа означава, че цели, които за отделния човек изглеждат непостижими, могат да бъдат постигнати в общност. Това е и причината, поради която започнах работа по въпроси, свързани с ЕС.  По време на участието ми в младежки обмен по линия на „Еразъм +“ през 2019 г. започнах да се ангажирам със „Заедно за ЕС“.

„ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE“ („ROOF – ПЪТИЩА НА НАШЕТО БЪДЕЩЕ“) направи възможни някои чудеса: повече от 80 прекрасни хора от 14 различни държави се събраха, за да преминат с велосипед през места, през които никога преди не бяха минавали, за да покажат, че младите хора се интересуват от бъдеще на солидарност и честване на (културното, свързаното с пола) многообразие, че внимателен подход към природата е от значение за устойчивостта на ЕС и че използването на собствения глас е особена ценност, на която може да бъде придадено особено значение, когато една общност обедини сили.

ЕС е пъстро място, където при всички случаи има обмен. Хората си взаимодействат, изграждат доверие един към друг и възприятие един за друг. Черпя вдъхновение от взаимодействието на много хора, ако може да се привлече по-голямо внимание към цел от обществен интерес, като същевременно се укрепват правата на всеки човек. В общност надхвърляме себе си и научаваме повече за себе си, както и за другите по специален начин.

По-конкретно спортът също играе специална роля в нашето общество, отразява структурите, нормите и ценностите на обществото. Мисля, че ако различни групи хора са в състояние да изразят своите позиции, съответно ако бъде повишена тяхната видимост, чрез спорта може да се засили чувство за сближаване между нациите. Това взаимодействие в Европа трябва да бъде засилено и по този начин трябва да се даде тласък на междукултурния обмен и на осъзнаването на многообразието сред хората в контекста на спорта.“